İlan Tasarımı

Logo Tasarımı

İlan Tasarım Nedir?

İlan Tasarımları

İlanlar konuyu ya da sattığınız malı duyurmak istediğiniz kişi ve gruplara anlatmak için kullanılan, iyi tasarlandığında sadece bir kağıt olmaktan ziyade amaca ulaşmayı kolaylaştırıp hızlandıran en etkili araçtır. El ilanında konuyu açık ve anlaşılır şekilde anlatırken dikkat çekici özellikler de bulunmalıdır. İşe başlarken, ilan nasıl hazırlanır? sorusu ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmelidir. Çeşitli broşür şablonları incelenmeli ve örnek el ilanları ve el ilanı fiyatları hazırlanıp içlerinden seçim yapılmalıdır. Hedef kitlenin özellikleri belirlenip o kitle için etkili ilan nasıl hazırlanır? sorusuna cevaplar verilmeli, ondan sonra tasarım aşamasına geçilmelidir. Örnek broşür şablonları ve örnek el ilanları arasından konu ve hedef kitleye en yakın, en uygun olan birkaç örnek belirlenir. Bu örneklerden tasarım aşamasında yararlanılır.

Yaratıcı Tasarımlar

İlan Tasarım Örnekleri

İlan Hakkında

İlan Tasarım Nasıl Yapılır?

İlan Tasarım Boyutları

Kısaca el ilanı tasarımında öncelikle el ilanı hazırlanacak olan kuruluş hakkında detaylı bir araştırma süreci geçirmesi gerekir. Ardından istekler analiz edilir. Farklı fikirler ortaya konur ve en uygun olan fikir hayata geçirilmek üzere işe başlanır. Kısa ve net bir metin hazırlanır. İmla kuralları kesinlikle ihmal edilmemelidir. Ardından etkili görseller ve uyumlu renkler ile birlikte bir konsept oluşturulur. Kullanılacak olan fotoğrafın yüksek çözünürlükte olması gerekir. Eğer kullanılacak olan fotoğraf yüksek çözünürlükte değil ise paralı sitelerden temin edilmelidir. Sonra tasarlanacak olan el ilanının boyutuna karar verilir.

İlanın Amacı

İfade edilmek istenen mesaj kısa, net ve etkileyici bir şekilde yazıya dökülmelidir. Kullanılan metin etkili ve anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır. Çünkü el ilanları genellikle uzun süreli elde tutulan bir materyal değildir. Hedef kitle el ilanını bir kez bile okusa verilmek istenen mesaj anlaşılabilmelidir. Kullanılan metin imla kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.