Brook Preloader

Arşiv

Online İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi Nedir?

İtibar, bir şirketin ya da endüstrinin genel bir değerler dizisine dayanan güvenilirliği, itimada layık oluşu, sorumluluğu ve yeterliliği hakkında çok sayıda kişisel ve kolektif yargıdan oluşmuş bir bütün olarak tanımlanmaktadır.

Son zamanlarda sosyal medya alanında halkla ilişkiler için kurumsal itibar kavramı, finansal başarı, kurumsal sorumluluk, risk yönetimi ve ölçümleme açısından ele alınmaktadır. Özellikle itibar konusundaki son tartışmalar iş dünyası üzerinde yaygınlaşmıştır. Bu kavram sadece şirketler açısından değil kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet ajansları ve toplumlar açısından da ele alınmaktadır.

İletişimin yeni teknoloji alanları, özellikle internet ve internetin iletişim ilişkileri, itibar araştırmasında artan en önemli ilgi alanlarıdır. İtibar çalışmaları açısından internet bağlamında sanal gerçekliğin en önemli problemi, kuruluşun resmi iletişim kanalından ayrı olarak varsayılmasıdır. Bu durumun tek çözümü de internetin yönetsel iletişim ortamı olarak kavramsallaştırılmasıdır. İnternet daha çok bir “anlam çevre” olarak düşünüldüğünde sosyal gerçekliğe doğru kurgusal olarak şekillenir. Bu bilgiler doğrultusunda itibar, kurgusal ve iletişimsel bir yapıdır.

Halkla ilişkiler disiplini olarak anılan itibar yönetimi, sosyal medya ve dijital ortamda da sürdürülmesi gereken bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Online İtibar Yönetimi olarak adlandırılan bu kavram marka değerinin sanal ortamda da korunması olarak özetlenebilir. İnternette herhangi biri ya da rakipler tarafından birkaç dakikada zarara uğrayabileceğinden dolayı, itibarın sosyal medyada ve internet ortamında da sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

Tüketiciler bir markayı ya da şirketi çevrimiçi ortamda araştırdıkları zaman sadece o markanın web sitesini ya da Facebook sayfasını görüntülemekle kalmaz aynı zamanda yapılan yorumlara, bloglara, forumlara, tartışma gruplarına da bakmaktadırlar. Böylece o markaya ilgili her türlü bilgiye, üstelik bizzat kullanıcıları ya da müşterileri tarafından yapılmış paylaşım ve yorumlara da anında ulaşabilmektedirler. Bu nedenle itibar ve itibar yönetimi online ortamda çok daha önemli hale gelmektedir. Markaların sosyal medyaya açılmasıyla online itibar, geniş ve kontrolü zor bir alan haline gelmektedir.

Dijital ortamda kurumların itibarını yönetmek için online müşteri ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Google plus ve Pinterest gibi mecralarda markanın ve saygınlığın korunması insanların gözündeki değerin yükselmesi anlamına gelmektedir. Online itibarın zarar görmesi durumunda ise gözden düşme, iflas, depresyon ve krizler yaşanabilmektedir.

Dijital ortamda bir kişinin söylediği bir şey; bir beğeni ifadesi, eleştiri, yorum veya şikâyet kısa sürede binlerce, milyonlarca kişi tarafından duyulmaktadır. Online itibar yönetimi konusuna gereken önemi vermeyen ve sosyal medyada kriz yönetimi için planı olmayan bireyler ve firmalar olumsuz durumları doğru yönetemediklerinde reel ortama kıyasla çok daha hızlı ve yıkıcı bir prestij kaybı yaşayabilmektedir. İnternetteki itibar kaybını her zaman dedikodu veya şikâyetlere kurban gitmek olarak düşünmemek gerekir. Oluşturmak için gayret sarf edilen, üstüne titrenilen saygınlığa internet ortamında herhangi biri veya rakipler tarafından kısa sürede zarar verilebilir. Bu nedenle online itibar yönetimine önem vermek ve bütçe ayırmak gerekmektedir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir