Arşiv

Ürün Entegrasyonu Nedir?

Ürün Entegrasyonu Nedir?

Ürün Entegrasyonu

Ürün entegrasyonu ürün yerleştirmenin daha kapsamlı bir biçimidir. Burada ürün yayınlanan bölümlerden birinde gerçekten de bir rol oynamaktadır. Ürün entegrasyonu artık gitgide yaygın bir biçimde hem senaryolu programlarda hem de realite TV programlarında kullanılır hale gelmiştir. TNS Media tarafından yürütülen bir çalışmada da 2005 yılının dördüncü çeyreğinde, realite TV programlarının saatte ortalama 11,05 dakikasının marka görsellerine ayrıldığı, buna karşılık sitcom ve dram gibi senaryolu eğlence programlarında bu sayının saatte ortalama 3,07 dakika olduğu ortaya konmuştur.

Ürün entegrasyonu ise yalnızca marka yerleştirmenin görsel tezahürünün eğlence içeriğine sokulması ile kalmaz. Çünkü burada söz konusu olan çok daha kapsamlı bir yerleştirmedir ve ürünler, anlatımın içinde role sahiptir. Markanın, filmlere veya televizyon programlarına doğal bir biçimde dahil edilmesi; markanın tek odak noktası değildir. Anlatımın bir parçası olduğu durumlar, hem pazarlamacılar hem de yapımcılar için son derece zorlu bir görevdir.

Genel olarak bakıldığında, ürün entegrasyonu, ürün yerleştirme uygulamasına göre çok daha etkin bir uygulamadır. Ancak, ürün entegrasyonunda en önemli etmen, ürün ve eğlence içeriğinin (film veya televizyon programı) birbiri ile uyumlu olmasıdır. Birbiri içine entegre olabilen ve kendi içinde bir harmoniye sahip olan marka-içerik birleşimleri, izleyicinin aklında daha fazla kalabilmektedir. Böylece, marka bilinirliğinin ve farkındalığının artma ihtimali yükselir. Ürün entegrasyonuna örnek olarak; The Apprentice: Donald Trump:   NBC’de yayınlanan, ünlü girişimci ve gayri menkul zengini Donald Trump’ın sunduğu Amerikan realite şovu “The Apprentice” (Çırak) adlı programın bir bölümüne Crest markası entegre edilmiş ve markanın web sitesi olan crest.com 4.3 milyon kez ziyaret edilmiş, 80,000 adet numune talebi alınmış ve 25,000 pazarlama fikri markaya ulaştırılmıştır.

Bu örnekler dışında, ürün entegrasyonu anlaşmaları aynı zamanda çapraz tanıtım için de fırsatlar sunabilmektedir. Örneğin, Herbal Essences markasının sahibi olan Procter & Gamble, WB’de yayınlanan What I Like About You adlı diziye bir yerleştirme yaparak, markasının yeni televizyon kampanyasının lansmanı için çapraz tanıtım yapma imkanı bulmuştur. Programın başrolündeki karakterlerden biri, Herbal Essences reklamında yer almak için bir arkadaşıyla rekabet halindeyken gözükmektedir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir