Arşiv

Ürün Yerleştirme Nedir?

Ürün Yerleştirme Nedir?

 Ürün Yerleştirme (Product Placement)

Her gün binlerce defa her türlü mecradan reklam mesajına maruz kalan tüketici için, reklam verenler (markalar) ve reklam ajansları daha etkili ve farklı bir yönteme yönelmişlerdir. Tüketiciyi doğrudan mesaja maruz bırakmayan ve kullanılan iletişim aracı içine yerleştirilebilen bir yöntem geliştirmişlerdir. Ürün yerleştirme (product placement), kuşak reklamlarda sunulmayan, doğrudan sinema filmi veya televizyon programına eklenen bir eğlenceli reklam uygulamasıdır.

Ürün yerleştirme yapılırken, gösterilen film veya dizideki olay örgüsünün içine doğal bir parçasıymış gibi entegre olmuş olarak gösterilmesi gerekmektedir. Başarısız bir ürün yerleştirme, hem seyirci karşısına çıkan eser için hem de marka değeri için olumsuz bir durum oluşturabilir. Buna bağlı olarak Yavuz Odabaşı ve Mine Oyman ürün yerleştirmeyi, “Film ya da televizyon programına planlı ve göze çarpmayacak şekilde markalı bir ürünün yerleştirilerek  izleyicileri etkilemeyi amaçlayan bedeli ödenmiş  bir mesaj.” şeklinde tanımlamıştır.

Genel olarak, ürün yerleştirme; bir markayı ya da bir ürünü planlı bir şekilde, bir televizyon programı veya bir sinema filmi içine yerleştirmektir. Ürün yerleştirmenin amacı, reklam kuşağından kaçan tüketiciyi, sıkmadan veya çok bariz bir reklam mesajına maruz bırakmadan o ürünü veya tüketiciyi izlediği televizyon programı, film veya dizi içerisinde tanıtmaktır.

“Lever Brothers şirketinin sabun markasını ilk sinema yapıtlarında gördüğümüz bazı film sahnelerinin içine yerleştirmiş, 1930’lu yıllarda Buick, Warner Brother ile bir ürün yerleştirme sözleşmesi imzalamış ve birçok tütün firması oyunculara markalarını yapımlarda kullanmaları ve marka kullanımını teşvik etmeleri, özendirmeleri için ücret ödemiştir.

Genel tanımlara bakıldığında, ürün yerleştirmenin amaçları ve faydaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  •  Görünürlük, dikkat ve ilgi uyandırmayı artırmak
  •  Marka farkındalığını artırmak
  •  Ürün ya da markayı hatırlamak
  •  Medyada ve satın alma noktalarında markanın aniden tanınmasını sağlamak
  •  Tüketicilerde de istenen tutum ve genel marka değerlendirmesi değişimini yaratmak
  •  Seyircilerin satın alma davranışını ve niyetini değiştirmek
  •  Uygulayıcılarda marka yerleştirmeye yönelik olumlu görüş yaratmak
  •  Tüketicilerin marka yerleştirme uygulamalarına ve farklı ürün yerleştirme araçlarına yönelik tutumlarını iyileştirmek.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir